FAQ: Ofte stilte spørsmål

Her svarer vi på de spørsmålene vi oftest får.

Landax er det ultimate verktøy for kvalitetsledelse, sertifiseringsprosesser og internkontroll. Systemet er svært fleksibelt og tilrettelegges hver enkelt virksomhets behov. Mulighetene og funksjonene er mange, og vi mottar ofte gjentagende spørsmål fra kunder eller interessenter om Landax sine bruksområder. Her har vi samlet, og forsøkt å svare på flere av de vanligste spørsmålene vi mottar.

Bratlies Data AS ble stiftet i 1995 og endret navn til Landax AS i år 2000.

Det er i dag 24 fast ansatte i Landax. Vi har også flere samarbeidspartnere som bidrar med sin ekspertise i Landax.

Se en oversikt over våre samarbeidspartnere her.

Totalkostnaden ved å bruke Landax avhenger av hvor mange moduler og lisenser din virksomhet ønsker å benytte. Vi tilbyr også flere ferdige pakkeløsninger.

Se våre pakkeløsninger her.

Det vil avhenge av bransje og bedriftens størrelse og behov. Ta kontakt med oss på telefon 62 53 36 80, eller send en e-post til post@landax.no, for informasjon og rådgivning. Du kan også prøve Landax gratis for å teste de ulike modulene.

Se alle Landax sine moduler her.

Ja, vi gjennomgår alltid bedriftens behov sammen med kunden, og finner ut hvordan løsningen på best mulig måte kan settes opp for å tilfredsstille deres ønsker. Vi tilbyr også konsulentbistand underveis og etter implementering.

Les mer om våre konsulenttjenester her.

Database blir opprettet og er klar fra dag én. Landax er imidlertid et verktøy som må tilpasses virksomheten, med riktig dokumentkataloger, avviksstruktur, avdelinger, prosjektmaler, sjekklister, prosesser osv. I tillegg skal helst ansatte, leverandører, kunder og eventuelt et utstyrs- og produktregister importeres.

Hvor lang tid dette tar avhenger blant annet av omfang, størrelse og kapasitet. I tillegg bør man sette av tid til opplæring av ledere og ansatte. Alt dette kan bedriften gjøre på egen hånd, eller kunden kan sammen med våre konsulenter sette opp en plan for oppsett, og få bistand til implementering og opplæring.

Ja. Systemet kan tilpasses alle bransjer, og modulene konfigureres etter bedriftens behov. Funksjoner som virksomheten ikke trenger kan fjernes, slik at det blir så enkelt som mulig å holde oversikt. Trenger bedriften flere funksjoner på sikt, kan dette bestilles og legges til på et senere tidspunkt. Landax kan også tilpasses ulike brukernivå.

Les mer om Landax sitt system her.

Ja, Landax har utviklet en egen app som er tilgjengelig for både Android og iPhone/iOS. Denne kan benyttes både på mobil og nettbrett.

Les mer om Landax APP her.

Ja. Landax har et åpent API/brukergrensesnitt, som blant annet gjør det mulig å bruke egendefinerte skjemaer for rapportering av data, filtrere data som ligger lagret i Landax og synkronisere data fra andre systemer, kunder, brukere og lignende.

Mer informasjon om Landax sitt API finner du her. 

Som en tilleggsfunksjon er det mulig å få Landax levert med ferdig oppsett for pålogging via Office 365. Det samme gjelder brukersynkronisering med Office 365.

Eksisterende kunder kan bestille både standardintegrasjoner og andre utvidelser til Landax direkte fra kontrollpanelet. 

Landax har et åpent API, som betyr at man kan sette opp tjenester for å utveksle data mellom andre systemer og Landax. Landax API er et OData-basert grensesnitt.   

Les mer om Landax sitt API her.

Ja, i samsvarsmodulen kan du legge inn krav fra ISO-standarden eller andre standarder punkt for punkt. Her kan du også legge inn dokumentasjon, eller beskrivelse, som viser at virksomhetens drift samsvarer med kravene for den valgte standarden.

Les mer om ISO-sertifisering her.

Ja, en av de mest populære og brukte modulene våre er avviksmodulen.

Mer informasjon om funksjoner i avviksmodulen vår finner du her.

Ja, og du kan også bruke kameraet på telefonen til å legge ved bilder av avviket. Alle bilder blir tilgjengelig i web-applikasjonen, og vil være en del av den videre avviksbehandlingen. Det er også mulig å knytte avvikene til spesifikke prosjekter i appen.

Les mer om Landax APP her.

Ja. Nye varsler for avvik og oppgaver kan mottas på e-post og vil også dukke opp på Landax sitt dashboard

Ja, all vesentlig informasjon knyttet til avviket som ansvar og oppfølging, registreres i avviksmodulen.

Ja, dokumenter og filer kan sendes til ekstern mottaker via e-post. Avvikskort sendes også per e-post til relevante personer, enten de bare skal informeres eller om de skal bidra i forbindelse med avviksbehandlingen.

Ja, dokumentet kan sendes ut til ansatte for lesebekreftelse. Mottaker kan klikke seg inn på vedlagt link og signere lest og forstått i dokumentskjemaet.

Ja, flere personer eller grupper kan ha rettigheter til å godkjenne dokumenter. Det er også mulig å gi ansatte tilgang til å godkjenne på vegne av andre.

Ja, i Landax kan man opprette ulike grupper av brukere og deretter tilpasse gruppens eller enkeltindividers rettigheter og tilganger.

Ja, i Landax kan du registrere kompetansekrav på mennesker og grupper. Kompetansekrav kan også registreres på utstyr til utleie.

Ja, Landax har utviklet en egen modul for sjekklister. Sjekklistene kan defineres fritt og brukes på tvers av hele systemet. 

Ja, alle modulene kommer med standard rapporteringer. I tillegg finnes det en egen rapportmodul hvor du kan opprette egendefinerte rapporter. Her kan du også hente ut rapporter fra eksterne systemer. Alle rapporter kan eksporteres som PDF-filer.

I Landax kan man opprette maler med flettefelter mot metadata registrert i systemet. Dette kan brukes til for eksempel tilbudsmaler, men også kalibreringsrapporter, egendefinerte avviksrapporter, kundemailer og lignende.

Landax er et verktøy i kontinuerlig utvikling. Vi gjør det mulig for kundene våre å være i henhold til gjeldende lovverk ved å tilby funksjoner som kan bidra til blant annet personvernsikring, datasikkerhet og informasjonssikkerhet.

Har du flere spørsmål?

Fikk du ikke svar på det du lurte på her? Da vil vi gjerne at du tar kontakt, så vil vi hjelpe deg så godt vi kan. Du kan kontakte oss på telefon eller e-post.