Ledige stillinger

blank

Operasjon

I Norge og flere andre land er det lovfestede krav rundt helse, miljø og sikkerhet, og et godt styringssystem er fundamentalt for å lykkes med en god sikkerhets- og beredskapskultur.

blank

Avtalehåndtering

Alle bedrifter som benytter seg av avtaler, ordre, kontrakter osv. i sitt arbeid ut mot kunder og leverandører, eller mellom spesifikke avdelinger/selskap og en motpart, vil ha nytte av et verktøy for avtalehåndtering.

blank

Økonomi

Økonomiregistreringer er en viktig del av bedriftens kontroll på blant annet investeringer, svinn og forbruk.

Styringssystem for kvalitetsledelse

Dashboard

Et system-dashbord gir deg en rask og fullstendig oversikt over dataene du har behov for, både i form av grafer, lister og andre digitale fremstillinger. Et dashbord kan settes opp med unikt innhold og data for de forskjellige brukergruppene i virksomheten.

blank

Utstyr

Utstyrsmodulen er et omfattende og fleksibelt verktøy for maskiner, bygg, utstyr og kjøretøy. Modulen dekker både utstyrshistorikk, utlån og planlegging av vedlikehold. 

blank

Timer

Timeregistrering er en essensiell del av mange bedrifters hverdag, og benyttes blant annet for å dokumentere antall timer som er brukt på forskjellige prosjekter, oppgaver, konsulentvirksomhet osv.

blank

Sjekklister

Sjekklister kan benyttes til å dokumentere utførte kontroller, huskelister ved gjøremål, tilfredshetsundersøkelser eller andre tilfeller hvor man kan ha nytte av å få inn data på en strukturert måte.

blank

Samsvar

Samsvarsmodulen er et verktøy for sertifisering og revisjon av kvalitetssystem.

blank

Risiko

En solid risikoanalyse gir din virksomhet all nødvendig data for å kunne ta veloverveide beslutninger om tiltak knyttet til risiko. Dette bidrar til å forebygge avvik, ulykker og andre uønskede hendelser i tilknytning til virksomheten.

blank

Rapporter

Et godt verktøy for rapportering av målinger og resultater bidrar til en mer effektiv arbeidsflyt for de aller fleste bedrifter og virksomheter.

blank

Protokoll

Før referater, inspeksjoner og internrevisjoner i protokoll-modulen, nyttig til både planlegging, gjennomføring og oppfølging.

blank

Prosjekter

Prosjektledelse er en stor del av mange virksomheters hverdag, og kan ved en kvalitetssikret gjennomførelse føre til blant annet økt konkurransefortrinn

blank

Prosesser

Dokumentasjon av kvalitetssystemers arkitektur er en sentral del i de fleste ISO-standarder som omhandler ledelse, og prosessmodulen til Landax gir deg de verktøyene du trenger for å lykkes med akkurat dette.

blank

Produkter

God oversikt og styring av virksomhetens produktbeholdning er avgjørende for alle som omsetter eller behandler produkter. Dette bidrar til å øke bevisstheten rundt kvalitet og internkontroll, samt sparer deg for både tid og penger.

blank

Oppslagstavle

Oppslagstavlen er en modul for å informere internt i organisasjonen

blank

Oppgaver

Alle virksomheter er avhengig av at små og store oppgaver blir behandlet og gjennomført for en effektiv og kontinuerlig drift.

blank

Medarbeidere

Alle virksomheter som ønsker en samlet og organisert oversikt over sine medarbeidere, samt ha mulighet for å knytte til kompetanse, oppgaver, kontaktinformasjon osv., vil ha nytte av et dedikert system for dette.

blank

Lokasjoner

Et lokasjonsverktøy gir deg en rask og fullstendig oversikt over virksomhetens fysiske avdelinger i inn- og utland, samt administrasjon rundt dette. I tillegg bidrar det til HMS- og kvalitetsarbeidet i bedriften.

blank

Leverandører

Alle virksomheter som benytter seg av leverandører og ønsker en effektiv håndtering av disse, vil ha nytte av en dedikert systemløsning.

blank

Avdelinger

Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, trenger en form for organisasjonsstruktur for å operere tilfredsstillende. En god struktur er avgjørende for virksomhetens effektivitet, samt for å implementere bedriftens politikk og retningslinjer.

blank

Kompetanse

Kompetansemodulen til Landax er et nyttig verktøy som bidrar til at du til enhver kan ha gyldig kompetanse på de områdene som kreves for en godkjent og trygg drift av virksomheten.

blank

Inspeksjon

Verktøy for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av inspeksjonsrunder.

blank

HACCP

Vi har utviklet et system som hjelper deg med produktbeskrivelse, prosessbeskrivelse, fareanalyse og risikovurdering.

blank

Fravær

Alle virksomheter som har ansatte, må sørge for en kontinuerlig oppfølging av sykemeldte. Det skal også utarbeides oppfølgingsplaner ved langtidssykemelding. 

blank

Ferie

Alle virksomheter som har ansatte og ønsker en effektiv håndtering av ferie og feriesøknader, vil ha nytte av en dedikert løsning for dette. Et nettbasert system vil kunne gjøre denne prosessen både enkel og lett tilgjengelig for ledere og ansatte.

blank

Dokumenter

Dokumentmodulen i Landax er et omfattende verktøy for styring og håndtering av dokumenter

blank

CRM

Modul for oppfølging av kunderelasjoner.

blank

Beredskap

Når krisen inntreffer må man varsle nøkkelpersoner så fort som mulig. I krisens forløp er det avgjørende å ha kontroll på hva som skjer. Landax har løsningen for varsling og kriselogg.

blank

Avviksbehandling

Avviksmodulen er en omfattende og fleksibel løsning for registrering og oppfølging av avvik og forbedringer.