Ledige stillinger

blank

Operasjon

Landax – Operasjonslogger Operasjonslogger benyttes for å rapportere og dokumentere informasjon rundt beredskapshendelser og øvelser, og kan også benyttes som et verktøy for krisehåndtering. Øvelser

blank

Avtalehåndtering

Landax – Avtalehåndtering God avtalehåndtering som er forankret i en kvalitetssikret prosess er helt essensielt for alle bedrifter som jobber mot kunder og leverandører, eller

blank

Økonomi

Landax – Økonomiregistreringer Økonomiregistreringer er en viktig del av bedriftens kontroll på blant annet investeringer, svinn og forbruk. Integrert i systemet Landax har et integrert

Styringssystem for kvalitetsledelse

Dashboard

Landax – Dashbord Et system-dashbord gir deg en rask og fullstendig oversikt over dataene du har behov for, både i form av grafer, lister og

blank

Utstyr

Landax – Utstyr De fleste bedrifter har en viss beholdning av utstyr, enten det er en firmabil, datamaskiner, brannslukningsapparat eller en hel flåte med bygningsverktøy.

blank

Timer

Landax – Timeregistrering Timeregistrering er en essensiell del av mange bedrifters hverdag, og benyttes blant annet for å dokumentere antall timer som er brukt på

blank

Sjekklister

Landax – Sjekklister Sjekklister kan benyttes til å dokumentere utførte kontroller, huskelister ved gjøremål, tilfredshetsundersøkelser eller andre tilfeller hvor man kan ha nytte av å

blank

Sikker jobbanalyse

Landax – Sikker jobbanalyse (SJA) En sikker jobbanalyse (SJA) er en systematisk analyse av mulige risikoelementer knyttet til bestemte arbeidsoppgaver eller aktiviteter, og bør utføres

blank

Samsvar

Landax – Samsvar Dersom din bedrift ønsker å bli sertifisert etter ISO-standardene, så stilles det ofte krav om en gjennomført samsvarsvurdering. Vurderingen sikrer at du

blank

Risiko

Landax – Risikoanalyser En solid risikoanalyse gir din virksomhet all nødvendig data for å kunne ta veloverveide beslutninger om tiltak knyttet til risiko. Dette bidrar

blank

Rapporter

Landax – Rapporter Et godt verktøy for rapportering av målinger og resultater bidrar til en mer effektiv arbeidsflyt for de aller fleste bedrifter og virksomheter.

blank

Protokoll

Landax – Protokoller Møtereferater er et viktig verktøy for alle virksomheter som ønsker å ha gode møterutiner. Det bør skrives et referat eller en protokoll

blank

Prosjekter

Landax – Prosjektledelse Prosjektledelse er en stor del av mange virksomheters hverdag, og kan ved en kvalitetssikret gjennomførelse føre til blant annet økt konkurransefortrinn. God

blank

Prosesser

Landax – Prosesser Et ledelsessystem for kvalitet baserer seg på virksomhetens prosesser, og hvordan disse blir styrt for å levere tilfredsstillende produkter og tjenester til

blank

Produkter

Landax – Produkter God oversikt og styring av virksomhetens produktbeholdning er avgjørende for alle som omsetter eller behandler produkter. Dette bidrar til å øke bevisstheten

blank

Oppslagstavle

Landax – Oppslagstavle En oppslagstavle benyttes for å raskt og enkelt spre informasjon internt til virksomhetens ansatte. Dette bidrar blant annet til å styrke internkontroll

blank

Oppgaver

Landax – Oppgavebehandling Alle virksomheter er avhengig av at små og store oppgaver blir behandlet og gjennomført for en effektiv og kontinuerlig drift. Et godt

blank

Medarbeidere

Landax – Medarbeidere Alle virksomheter som ønsker en samlet og organisert oversikt over sine medarbeidere, samt ha mulighet for å knytte til kompetanse, oppgaver, kontaktinformasjon

blank

Lokasjoner

Landax – Lokasjoner Et lokasjonsverktøy gir deg en rask og fullstendig oversikt over virksomhetens fysiske avdelinger i inn- og utland, samt administrasjon rundt dette. I

blank

Leverandører

Landax – Leverandører Alle virksomheter som benytter seg av leverandører og ønsker en effektiv håndtering av disse, vil ha nytte av en dedikert systemløsning. Et

blank

Avdelinger

Landax – Avdelinger Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, trenger en form for organisasjonsstruktur for å operere tilfredsstillende. En god struktur er avgjørende for virksomhetens effektivitet,

blank

Kompetanse

Landax – Kompetanse Kompetansekartlegging gir deg en lett tilgjengelig oversikt over bedriftens sertifikater og kompetanse. Dette bidrar til at bedriften raskt får avklart hvilke ressurser

blank

Inspeksjon

Landax – Inspeksjon Alle virksomheter som utfører inspeksjon og kontroll av bygninger og arealer vil ha god nytte av et system som er optimalisert for

blank

HACCP

Landax – HACCP Alle næringsmiddelprodusenter som ønsker effektiv og enkel HACCP-dokumentasjon av sine produksjonslinjer vil ha nytte av denne modulen. HACCP er en forkortelse av

blank

Fravær

Landax – Fravær Alle virksomheter som har ansatte, må sørge for en kontinuerlig oppfølging av sykemeldte. Det skal også utarbeides oppfølgingsplaner ved langtidssykemelding. Et nettbasert

blank

Ferie

Landax – Ferie Alle virksomheter som har ansatte og ønsker en effektiv håndtering av ferie og feriesøknader, vil ha nytte av en dedikert løsning for

blank

Dokumenter

Landax – Dokumentbibliotek Det inngår krav om dokumentert informasjon i alle ISO-standarder for ledelsessystemer, og det vil derfor ha stor betydning for de fleste virksomheter

blank

CRM

Landax – Kunderelasjoner (CRM) Kunderelasjonshåndtering (CRM) handler om styring av bedriftens kunder og kunderelasjoner. God kundehåndtering er helt avgjørende for salg og positiv omtale. Ved

blank

Beredskap

Landax – Beredskap De fleste bedrifter vil kunne oppleve en viss trygghet ved å ha et system for varsling og dokumentasjon av alvorlige hendelser og

blank

Avviksbehandling

Landax – Avviksbehandling Avviksbehandling er en viktig del av internkontroll- og forbedringsarbeidet. I denne prosessen skal du identifisere hvilken uønsket hendelse som har skjedd, og