Moduler

Med sine 30 modulerer er Landax å betrakte som det mest omfattende og dekkende støttesystemet for ledelse i Europa

The spread of ideas through a network of people. Leader and leadership. The rapid dissemination of information and reaction of society. Collaboration and cooperation with followers to achieve goals.

Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, trenger en form for organisasjonsstruktur for å operere tilfredsstillende. En god struktur er avgjørende for virksomhetens effektivitet, samt for å implementere bedriftens politikk og retningslinjer.

Notary public in office stamping document

Alle bedrifter som benytter seg av avtaler, ordre, kontrakter osv. i sitt arbeid ut mot kunder og leverandører, eller mellom spesifikke avdelinger/selskap og en motpart, vil ha nytte av et verktøy for avtalehåndtering.

Close up view on hand of business woman stopping falling blocks on table

Avviksmodulen er en omfattende og fleksibel løsning for registrering og oppfølging av avvik og forbedringer.

Fireman holding a walkie-talkie

Når krisen inntreffer må man varsle nøkkelpersoner så fort som mulig. I krisens forløp er det avgjørende å ha kontroll på hva som skjer. Landax har løsningen for varsling og kriselogg.

handing out business card

Modul for oppfølging av kunderelasjoner.

Stack of documents and woman working with laptop at table in office, closeup

Dokumentmodulen i Landax er et omfattende verktøy for styring og håndtering av dokumenter

Young couple planning vacation trip with map. Top view. Pointing to Thailand map

Alle virksomheter som har ansatte og ønsker en effektiv håndtering av ferie og feriesøknader, vil ha nytte av en dedikert løsning for dette. Et nettbasert system vil kunne gjøre denne prosessen både enkel og lett tilgjengelig for ledere og ansatte.

We have troubles. Troubled caring mother calling a doctor while her sick daughter lyign on the couch in the background

Alle virksomheter som har ansatte, må sørge for en kontinuerlig oppfølging av sykemeldte. Det skal også utarbeides oppfølgingsplaner ved langtidssykemelding. 

Healthy food selection: food sources of omega 3 and unsaturated fats, fruits, vegetables, seeds, superfoods with high vitamin e and dietary fiber, cereals on gray background

Vi har utviklet et system som hjelper deg med produktbeskrivelse, prosessbeskrivelse, fareanalyse og risikovurdering.

Two young man architect on a building construction site

Verktøy for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av inspeksjonsrunder.

Hand with marker writing, Skill concept. White background.

Kompetansemodulen til Landax er et nyttig verktøy som bidrar til at du til enhver kan ha gyldig kompetanse på de områdene som kreves for en godkjent og trygg drift av virksomheten.

Customer Man signature in clipboard to receive package from professional delivery man at home

Alle virksomheter som benytter seg av leverandører og ønsker en effektiv håndtering av disse, vil ha nytte av en dedikert systemløsning.

View of a Businessman holding a 3d rendering pin holder on a map

Et lokasjonsverktøy gir deg en rask og fullstendig oversikt over virksomhetens fysiske avdelinger i inn- og utland, samt administrasjon rundt dette. I tillegg bidrar det til HMS- og kvalitetsarbeidet i bedriften.

image of tangram puzzle blocks with people icons over wooden table ,human resources and management concept

Alle virksomheter som ønsker en samlet og organisert oversikt over sine medarbeidere, samt ha mulighet for å knytte til kompetanse, oppgaver, kontaktinformasjon osv., vil ha nytte av et dedikert system for dette.

Goldenes Sparschwein im Symbolhaus im Sonnenlicht

Økonomiregistreringer er en viktig del av bedriftens kontroll på blant annet investeringer, svinn og forbruk.

Safety Concept. Male hand holding smart phone with emergency number on red screen over office background and laptop

I Norge og flere andre land er det lovfestede krav rundt helse, miljø og sikkerhet, og et godt styringssystem er fundamentalt for å lykkes med en god sikkerhets- og beredskapskultur.

Business People Meeting Design Ideas Concept. business planning

Alle virksomheter er avhengig av at små og store oppgaver blir behandlet og gjennomført for en effektiv og kontinuerlig drift.

Business woman reading news on tablet

Oppslagstavlen er en modul for å informere internt i organisasjonen

Сardboard boxes on conveyor in warehouse. Delivery, storage and distribution service concept. 3d illustration

God oversikt og styring av virksomhetens produktbeholdning er avgjørende for alle som omsetter eller behandler produkter. Dette bidrar til å øke bevisstheten rundt kvalitet og internkontroll, samt sparer deg for både tid og penger.

Businesswoman drawing flowchart, business process concept on grey background.

Dokumentasjon av kvalitetssystemers arkitektur er en sentral del i de fleste ISO-standarder som omhandler ledelse, og prosessmodulen til Landax gir deg de verktøyene du trenger for å lykkes med akkurat dette.

Project manager working and update tasks with milestones progress planning and Gantt chart scheduling virtual diagram.Businessman hand pressing an imaginary button on virtual screen

Prosjektledelse er en stor del av mange virksomheters hverdag, og kan ved en kvalitetssikret gjennomførelse føre til blant annet økt konkurransefortrinn

Group of business people having a meeting

Før referater, inspeksjoner og internrevisjoner i protokoll-modulen, nyttig til både planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Businessman investment consultant analyzing company financial report balance statement working with digital augmented reality graphics. Concept for business, economy and marketing. 3D illustration.

Et godt verktøy for rapportering av målinger og resultater bidrar til en mer effektiv arbeidsflyt for de aller fleste bedrifter og virksomheter.

Risk management matrix chart with pen and organizer book

En solid risikoanalyse gir din virksomhet all nødvendig data for å kunne ta veloverveide beslutninger om tiltak knyttet til risiko. Dette bidrar til å forebygge avvik, ulykker og andre uønskede hendelser i tilknytning til virksomheten.

Man looking through documents

Samsvarsmodulen er et verktøy for sertifisering og revisjon av kvalitetssystem.

Asian woman petrochemical engineer working at night with laptop Inside oil and gas refinery plant industry factory at night for inspector safety quality control.

Verktøy for sikker jobbanalyse.

Checklist concept, Businessman checking mark on the check boxes with marker red, copy space

Sjekklister kan benyttes til å dokumentere utførte kontroller, huskelister ved gjøremål, tilfredshetsundersøkelser eller andre tilfeller hvor man kan ha nytte av å få inn data på en strukturert måte.

Styringssystem for kvalitetsledelse

Et system-dashbord gir deg en rask og fullstendig oversikt over dataene du har behov for, både i form av grafer, lister og andre digitale fremstillinger. Et dashbord kan settes opp med unikt innhold og data for de forskjellige brukergruppene i virksomheten.

Hour glass and calendar concept for time slipping away for important appointment date, schedule and deadline

Timeregistrering er en essensiell del av mange bedrifters hverdag, og benyttes blant annet for å dokumentere antall timer som er brukt på forskjellige prosjekter, oppgaver, konsulentvirksomhet osv. 

set of construction tools on a black wall background

Utstyrsmodulen er et omfattende og fleksibelt verktøy for maskiner, bygg, utstyr og kjøretøy. Modulen dekker både utstyrshistorikk, utlån og planlegging av vedlikehold. 

blank

Operasjon

I Norge og flere andre land er det lovfestede krav rundt helse, miljø og sikkerhet, og et godt styringssystem er fundamentalt for å lykkes med en god sikkerhets- og beredskapskultur.

blank

Avtalehåndtering

Alle bedrifter som benytter seg av avtaler, ordre, kontrakter osv. i sitt arbeid ut mot kunder og leverandører, eller mellom spesifikke avdelinger/selskap og en motpart, vil ha nytte av et verktøy for avtalehåndtering.

blank

Økonomi

Økonomiregistreringer er en viktig del av bedriftens kontroll på blant annet investeringer, svinn og forbruk.

Styringssystem for kvalitetsledelse

Dashboard

Et system-dashbord gir deg en rask og fullstendig oversikt over dataene du har behov for, både i form av grafer, lister og andre digitale fremstillinger. Et dashbord kan settes opp med unikt innhold og data for de forskjellige brukergruppene i virksomheten.

blank

Utstyr

Utstyrsmodulen er et omfattende og fleksibelt verktøy for maskiner, bygg, utstyr og kjøretøy. Modulen dekker både utstyrshistorikk, utlån og planlegging av vedlikehold. 

blank

Timer

Timeregistrering er en essensiell del av mange bedrifters hverdag, og benyttes blant annet for å dokumentere antall timer som er brukt på forskjellige prosjekter, oppgaver, konsulentvirksomhet osv.

blank

Sjekklister

Sjekklister kan benyttes til å dokumentere utførte kontroller, huskelister ved gjøremål, tilfredshetsundersøkelser eller andre tilfeller hvor man kan ha nytte av å få inn data på en strukturert måte.

blank

Samsvar

Samsvarsmodulen er et verktøy for sertifisering og revisjon av kvalitetssystem.

blank

Risiko

En solid risikoanalyse gir din virksomhet all nødvendig data for å kunne ta veloverveide beslutninger om tiltak knyttet til risiko. Dette bidrar til å forebygge avvik, ulykker og andre uønskede hendelser i tilknytning til virksomheten.

blank

Rapporter

Et godt verktøy for rapportering av målinger og resultater bidrar til en mer effektiv arbeidsflyt for de aller fleste bedrifter og virksomheter.

blank

Protokoll

Før referater, inspeksjoner og internrevisjoner i protokoll-modulen, nyttig til både planlegging, gjennomføring og oppfølging.

blank

Prosjekter

Prosjektledelse er en stor del av mange virksomheters hverdag, og kan ved en kvalitetssikret gjennomførelse føre til blant annet økt konkurransefortrinn

blank

Prosesser

Dokumentasjon av kvalitetssystemers arkitektur er en sentral del i de fleste ISO-standarder som omhandler ledelse, og prosessmodulen til Landax gir deg de verktøyene du trenger for å lykkes med akkurat dette.

blank

Produkter

God oversikt og styring av virksomhetens produktbeholdning er avgjørende for alle som omsetter eller behandler produkter. Dette bidrar til å øke bevisstheten rundt kvalitet og internkontroll, samt sparer deg for både tid og penger.

blank

Oppslagstavle

Oppslagstavlen er en modul for å informere internt i organisasjonen

blank

Oppgaver

Alle virksomheter er avhengig av at små og store oppgaver blir behandlet og gjennomført for en effektiv og kontinuerlig drift.

blank

Medarbeidere

Alle virksomheter som ønsker en samlet og organisert oversikt over sine medarbeidere, samt ha mulighet for å knytte til kompetanse, oppgaver, kontaktinformasjon osv., vil ha nytte av et dedikert system for dette.

blank

Lokasjoner

Et lokasjonsverktøy gir deg en rask og fullstendig oversikt over virksomhetens fysiske avdelinger i inn- og utland, samt administrasjon rundt dette. I tillegg bidrar det til HMS- og kvalitetsarbeidet i bedriften.

blank

Leverandører

Alle virksomheter som benytter seg av leverandører og ønsker en effektiv håndtering av disse, vil ha nytte av en dedikert systemløsning.

blank

Avdelinger

Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, trenger en form for organisasjonsstruktur for å operere tilfredsstillende. En god struktur er avgjørende for virksomhetens effektivitet, samt for å implementere bedriftens politikk og retningslinjer.

blank

Kompetanse

Kompetansemodulen til Landax er et nyttig verktøy som bidrar til at du til enhver kan ha gyldig kompetanse på de områdene som kreves for en godkjent og trygg drift av virksomheten.

blank

Inspeksjon

Verktøy for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av inspeksjonsrunder.

blank

HACCP

Vi har utviklet et system som hjelper deg med produktbeskrivelse, prosessbeskrivelse, fareanalyse og risikovurdering.

blank

Fravær

Alle virksomheter som har ansatte, må sørge for en kontinuerlig oppfølging av sykemeldte. Det skal også utarbeides oppfølgingsplaner ved langtidssykemelding. 

blank

Ferie

Alle virksomheter som har ansatte og ønsker en effektiv håndtering av ferie og feriesøknader, vil ha nytte av en dedikert løsning for dette. Et nettbasert system vil kunne gjøre denne prosessen både enkel og lett tilgjengelig for ledere og ansatte.

blank

Dokumenter

Dokumentmodulen i Landax er et omfattende verktøy for styring og håndtering av dokumenter

blank

CRM

Modul for oppfølging av kunderelasjoner.

blank

Beredskap

Når krisen inntreffer må man varsle nøkkelpersoner så fort som mulig. I krisens forløp er det avgjørende å ha kontroll på hva som skjer. Landax har løsningen for varsling og kriselogg.

blank

Avviksbehandling

Avviksmodulen er en omfattende og fleksibel løsning for registrering og oppfølging av avvik og forbedringer.

Finner du ikke det du leter etter eller ønsker? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.