Et komplett system for kvalitetsledelse og styring

LANDAX er det mest innholdsrike og skalerbare styringssystemet

LANDAX har stor markedsandel innenfor alle bransjer

LANDAX er utviklet i samarbeid med næringslivet

LANDAX hjelper din bedrift til å oppnå kvalitetsledelse i alle ledd

Hva er Landax?

Landax er et nettbasert styringssystem for administrasjon, ledelse og kontroll. Du får alle verktøy du trenger for å utøve kvalitetsledelse samlet i én programvare.

I tett samarbeid med næringslivet har vi utviklet et fleksibelt system med mange bruksområder som tilfredsstiller små og store bedrifters krav til styring i virksomheten.

landax-devices-png

For de fleste bruksområder

30+ moduler – en mengde bruksområder

Sett sammen ditt helt eget system tilpasset deg og din virksomhet!
Ved å tilby over 30 moduler kan Landax dekke dine behov for alt fra HMS og IK til prosjektledelse og utstyrsforvaltning.

Med LANDAX kan du styrke og effektivisere din bedrift

Med LANDAX får du alt i ett system

LANDAX tilbyr gode integrasjonsmuligheter (API)

LANDAX er tilgjengelig på 10 språk

Med LANDAX har du tilgang 24/7 fra alle plattformer og operativsystem

LANDAX hjelper din bedrift på veien til ISO-sertifisering

LANDAX har over 500 kunder og 66.000 brukere

Med LANDAX APP har du styringssystemet i lomma

Hvem bruker Landax?

Vi har over 540 kunder og 66.000 brukere.
Mange av disse er store bedrifter som velger å bruker Landax sine systemer.

Landax sitt kvalitetssystem er prosessbasert og alle våre prosedyrer kunne byttes ut med flytskjemaer. Dette gjorde systemet mindre omfattende og lettere å få oversikt over. Prosessene fungerer fint sammen med dokumentstyringen. Vi har linket dokumenter direkte til aktivitetene i prosessen, og samtidig er vi sikre på at dokumentet er godkjent av prosesseier og at riktig versjon benyttes. Aktivitetene kan også danne oppgaver automatisk i prosjektmodulen, og hjelpe oss å sikre at prosessen følges i prosjektet.
Eva Petchel
Helgesen Tekniske Bygg
5/5
Landax gir oss den kontrollen vi er helt avhengig av for å kunne være sertifisert. Landax er et unikt system som gir deg mulighet til å 100% tilpasse til din virksomhet. Landax har strukturen, maler og hjelpemidler til å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre kvalitetssystemet. Det er enkelt å motta og sende mail fra systemet. Mulighet for oppfølging internt i bedriften er avgjørende for å kunne effektivisere arbeidet med kvalitet. Vi bruker alle modulene i Landax, det gir oss en trygghet for at vi har full kontroll på alle punkter. Både når det gjelder HMS og kvalitet. Mulighet for intern oppfølging og distribusjon gjør at vi er spesielt fornøyd med Landax. Avviksmodulen er genial ved at montørene også kan lage avviket ute i felt og det blir sendt direkte inn i systemet. I samme øyeblikk går det en mail til den som skal behandle avviket. Det kutter og effektiviserer administrasjonsarbeidet.
Ola Lunde
OneCo
5/5
Vi vurderte flere styringssystemer da vi kom over Landax. Landax har svar på alle våre behov når man kommer til selskapsledelse. Vi bruker stort sett alle moduler og har på den måten god styring i alle ledd: god planlegging av daglige gjøremål, god oversikt over avvik, risiko, vedlikeholdsoppgaver, beredskapsplaner, revisjoner med mer. Etter at DSB skjerpet sine dokumentasjonskrav i forhold til lover og forskrifter, så vi at det ville bli vanskelig å beholde vår tilvirkningstillatelse uten et godt system. For vår del ble Landax redningen.
Olav Drivstuen
SSE Norge
4.5/5

Landax blogg